Ang Thong,  Journey

บ้านหุ่นเหล็ก จ.อ่างทอง

บ้านหุ่นเหล็ก หรือพิพิธภัณฑ์หุ่น ที่สร้างจากเหล็กเหลือใช้ หรือเหล็กเก่า สร้างสรรค์โดยนำเอาจินตนาการจากภาพยนต์มาสร้าง

error: Content is protected !!