Chiang Mai,  Journey

ปอเปียะสดปูทะเล คู่อร่อย

ปอเปียะสดปูทะเล คู่อร่อย เจ้าเก่าหน้าอำเภอ

หน้าร้าน
เมนูในร้าน
ปอเปียะสด ปูทะเล
ก๋วยเตี๊ยวหลอด
error: Content is protected !!