Education,  Pathum Thani

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการพัฒนา “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี แอบเสียดาย ที่มีแค่ส่วนกลาง ตามภูมิภาคไม่มี

อาคารลูกเต๋าเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เลยทีเดียว
Maker Space มี Workshop ให้เด็กๆ ได้ลองทำ
ไฟฟ้าสถิตย์
ทางเดินชั้น 2
เล่นเปียโนยักษ์
ลองหมุนลูกโลก
องค์ประกอบของโลก
เกม 3D เกี่ยวกับการเกษตร
เรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์
ห้องผ่าตัด
อุปกรณ์ทาง Mechanic
อะตอม เป็นเพื่อนที่ทำให้ผมซื้อหนังสือเคมี ม.ปลาย ตอน ป.2 เพราะอยากรู้ว่าชื่อเพื่อนหมายถึงอะไร
กายวิภาคศาสตร์
DNA และ Bio Technology
error: Content is protected !!