Chiang Mai,  Coffee,  Journey

ร้าน Brandnew Field Good บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Brandnew Field Good เป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งนา ช่วงปลูกข้าว หรือช่วงข้าวออกรวง จะสวยมาก เพราะมีสะพานไม้ไผ่ หรือ ขัวแตะ ให้เดินชมบรรยากาศ ท้องทุ่ง

ร้านจะเป็นร้านอาหาร มีกาแฟ และเบเกอรี่ จำหน่าย  จะอยู่เส้นทางไปสะเมิง อยู่ใกล้ๆ กับวัดบ้านปง ใครสนใจลองดูใน Facebook Fanpage ของร้านที่  https://www.facebook.com/brandnewfieldgood/

error: Content is protected !!