Journey,  Phra Nakhon Si Ayutthaya

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ มีจุดเด่นที่สุด คือ มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ คาดกันว่าเศียรพระตกมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนเสียกรุง นานวันเข้ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นความงามอีกแบบ

ป้ายแนะนำเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง
เจดีย์ภายในวัด
เศียรพระพุทธรูปในรากไม้
ตอนนี้ทางกรมศิลป์ ได้มีที่กั้นไม่ให้คนเข้าไปใกล้มาก
อุโบสถในบริเวณวัด
ด้านหน้าอุโบสถ
บริเวณด้านในวิหารของวัด
error: Content is protected !!