Japan,  Journey

วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)

วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือมักจะนิยมเรียกกันว่าวัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งเล่ากันว่าชาวประมง 2 พี่น้องได้มาจากแม่น้ำสุมิดะ แต่พยายามเอาไปคืนที่แม่น้ำ แต่ทุกครั้งเจ้าแม่กวนอิมจะกลับมาอยู่กับชาวประมงทุกครั้ง จึงได้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่เอาไว้

ส่วนนี้ปิดห้ามรถเข้า
ของที่ระลึก
ถนนนากามิเสะ มีของขายตลอดทาง ที่เข้าสู่วัด
สัญลักษณ์ของวัดนี้ คือโคมแดงขนาดใหญ่ แขวนตรงทางเข้าวัด
ใต้โคมแดงขนาดใหญ่จะเป็นรูปแกะสลักมังกร
คนเยอะมาก
เสี่ยงเซียมซี
จัดธูป เตาที่นี่จะไม่มีไฟ แต่เราเอาธูปจุ่มลงไปก็จะติดไฟ
ป้าย
ภายในจะมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่
ทางเข้าวัดอีกด้านหนึ่ง ที่จะสามารถเดินไปยังแม่น้ำสุมิดะได้
ทางเข้าทางนี้คนน้อย
error: Content is protected !!