Journey,  Singapore

อนุสรณ์สถานสงครามพลเรือน (Civilian War Memorial)

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พลเรือนที่ตกเป็นเหยื่อกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคาดตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 50,000 คนเลยทีเดียว เสาอนุสรณ์นี้มี 4 ต้น หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ของสิงคโปร์ คือ มาเลย์ จีน อินเดีย และยูเรเซีย

error: Content is protected !!