• Chiang Mai,  Journey,  Uncategorized

    วัดเชียงมั่น

    เป็นวัดที่พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา พร้อมด้วยพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงสร้างทรงสร้างพระเจดีย์ตรงที่ราชมณเฑียรหอประทับของพระองค์ แล้วขนานนามว่า “วัดเชียงมั่น” เป็นพระอารามแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่

error: Content is protected !!