Japan,  Journey

Miraikan : National Museum of Emerging Science and Innovation

มิไรคัง เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่แสดงสิ่งที่ทันสมัยที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่โอไดบะ เดินจากกันดั้มไปนิดเดียว

อาคารนี้แหละคือเป้าหมาย
มิไรคัง แต่ผมอ่านว่า มีไรกัน
ไฮไลต์ของนิทรรศการ Geo-Cosmos ที่กินพื้นที่ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 6
Geo-Cosmos
ลูกโลกที่แสดงสภาพภูมิอากาศ และหมุนแสดงให้ดูรอบโลกเลย
วิวัฒนาการในการพัฒนาหุ่นยนต์
Droids …
ลองเล่นกับหุ่นยนต์
ผ่าตัดกันครับ
ทักษะด้านภาษา
วันนี้มี 3 คนที่สามารถทำ Goal ได้ ผมคือหนึ่งในนั้นครับ
ภาพสุดท้ายเฉลยชื่อเล่นผมชื่อ RAIN ส่วนชื่อเจแปน เป็นชื่อเล่นที่เรียกเล่นๆ ครับ
error: Content is protected !!