• Journey,  Phra Nakhon Si Ayutthaya

    วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

    วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ มีจุดเด่นที่สุด คือ มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ คาดกันว่าเศียรพระตกมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนเสียกรุง นานวันเข้ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นความงามอีกแบบ

error: Content is protected !!