• Chiang Mai,  Journey

  วัดดวงดี

  วัดดวงดีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากพระเจ้ามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นผู้ใด ตามความเชื่อนิยมของคนในสมัยบรรพกาลที่มักสร้างวัดไว้ประจำตระกูล เพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อเป็นการไถ่บาปสำหรับเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ออกไปทำศึกแล้วเข่นฆ่าผู้คนไปเป็นจำนวนมาก. พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บันทึกเอาไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดดวงดีเคยได้รับอาราธนาให้ลาสิกขาบทเพื่อครองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2304 – 2306 ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่ว่างเว้นจากการปกครองของพม่า นอกจากนี้วัดดวงดียังเคยใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของลูกขุนนางในสมัยก่อน และเป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนการสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันจะแล้วเสร็จอีกด้ว

 • Chiang Mai,  Journey,  Uncategorized

  วัดเชียงมั่น

  เป็นวัดที่พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา พร้อมด้วยพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงสร้างทรงสร้างพระเจดีย์ตรงที่ราชมณเฑียรหอประทับของพระองค์ แล้วขนานนามว่า “วัดเชียงมั่น” เป็นพระอารามแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่

 • Chiang Mai,  Journey

  วัดสวนดอก

  วัดสวนดอกสร้างขึ้นในภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย โดยในปี พ.ศ. 1914 (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” 1 ใน 2 องค์ ที่ “พระมหาเถระสุมน” อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 (องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ ใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร) ในสมัย ราชวงศ์มังราย วัดสวนดอก มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่หลังจากสิ้น ราชวงศ์มังราย บ้านเมืองตกอยู่ในอำนาจพม่า ทั้งเกิดจลาจลวุ่นวาย วัดนี้จึงกลายสภาพเป็นวัดร้างไป วัดสวนดอก ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง ในรัชสมัย พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ แห่ง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) และได้รับการทำนุบำรุงจาก เจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนเชียงใหม่มาโดยตลอด วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน และต่อมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ สร้างด้วยโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง (“ตื้อ” เป็นคำในภาษาไทยเหนือ แปลว่า หนักพันชั่ง) พระญาเมืองแก้ว กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่ง ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2047 “พระเจ้าเก้าตื้อ” เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย หน้าตักกว้าง 8 ศอก หรือ 3 เมตร สูง 4.70 เมตร เพื่อเป็นพระองค์ประธานใน วัดพระสิงห์ แต่เนื่องมีน้ำหนักมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร พระราชทานชื่อว่า “วัดเก้าตื้อ”…

 • Journey,  Phra Nakhon Si Ayutthaya

  วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

  วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ มีจุดเด่นที่สุด คือ มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ คาดกันว่าเศียรพระตกมาอยู่ใต้ต้นไม้ตอนเสียกรุง นานวันเข้ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นความงามอีกแบบ

 • Journey,  Phra Nakhon Si Ayutthaya

  วัดพระศรีสรรเพชญ (Wat Phrasisanpeth)

  วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นต้นแบบของวัดในพระราชวังสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

 • Journey,  Uthai Thani

  วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จ.อุทัยธานี

  วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม เป็นวัดใหญ่และมีชื่อเสียงของอุทัยธานี มักจะมีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน แวะเวียนไปไหว้พระและไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ประวัติและสถานที่สำคัญของวัดท่าซุงสามาระอ่านได้จากเว็บไซต์ https://www.paiduaykan.com/province/north/uthaithani/watthasung.html

 • Chiang Rai,  Journey

  วัดร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

  วัดร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นผลงานการสร้างของสล่านก ศิลปินลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย ดังนั้นลักษณะต่างๆ จะมีความคล้ายกับวัดร่องขุ่นอยู่บ้าง แต่เฉดสี จะเน้นสีน้ำเงินฟ้า  เป็นหลัก

error: Content is protected !!