• Chiang Rai,  Journey

    วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

    วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดที่ผู้นับถือเจ้าแม่กวนอิมจะได้มาไหว้องค์เจ้าแม่ที่มีขนาดใหญ่ มีเจดีย์เก้าชั้น วิวทิวทัศน์สวยงาม สามารถดูรายละเอียดในหน้า Facebook Fanpage ของวัดที่ https://www.facebook.com/wathyuaplakang/

error: Content is protected !!