• Japan,  Journey

    วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)

    วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือมักจะนิยมเรียกกันว่าวัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งเล่ากันว่าชาวประมง 2 พี่น้องได้มาจากแม่น้ำสุมิดะ แต่พยายามเอาไปคืนที่แม่น้ำ แต่ทุกครั้งเจ้าแม่กวนอิมจะกลับมาอยู่กับชาวประมงทุกครั้ง จึงได้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่เอาไว้

error: Content is protected !!